Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

Ustroj

U Zavodu je zaposleno 7 zaposlenika (iako je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda planirano 12 zaposlenika), koji su preuzeti od ranijeg Županijskog Zavoda, a sukladno odredbama Zakona, Statutu Zavoda i Odluci o osnivanju Zavoda.

STRUČNI TIM ZAVODA
Redni
broj
Radno mjesto Radni odnos Broj izvršitelja
Neodređeno Određeno
1. Ravnatelj 1 - 1
2. Stručni savjetnik prostorni planer 2 - 2
3. Stručni savjetnik za održivi razvoj 1 - 1
4. Stručni suradnik za pravne poslove 1 - 1
5. Stručni suradnik za infrastrukturne sustave 1 - 1
6. Stručni suradnik za informacijski sustav i prostorno planiranje 1 - 1
UKUPNO: 7

Tijela Zavoda su Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće upravlja Zavodom.

Upravno vijeće ima predsjednika i dva člana. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Župan.

Članovi Upravnog vijeća su:

  1. Danijel Stipić, predsjednik
  2. Dalibor Tomljenović, član
  3. Gordana Boban, član

Ravnatelj Zavoda je Mladenko Soldo, mag.ing.aedif.