Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

Novosti

POSJET DRŽAVNE TAJNICE DUNJE MAGAŠ

POSJET DRŽAVNE TAJNICE DUNJE MAGAŠ

POSJET DRŽAVNE TAJNICE DUNJE MAGAŠ


Državna tajnica Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Dunja Magaš,  ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj RH Bojan Linardić, načelnik Sektora za dokumente prostornog uređenja državne razine Držislav Dobrinić, te ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje…

ODLUKA O IZRADI IV. ID PPŽ PSŽ

ODLUKA O IZRADI IV. ID PPŽ PSŽ

                                                    ODLUKA O IZRADI IV. ID PPŽ PSŽ

                                                        

ISPRAVAK DIJELA TEKSTA JAVNOG NATJEČAJA

ISPRAVAK DIJELA TEKSTA JAVNOG NATJEČAJA

ISPRAVAK DIJELA TEKSTA JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNE USTANOVE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE, objavljenog na Web stranicama javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije od 23. prosinca 2020.g. koji se odnosi na rok prijave…

JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

                                                            JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

 Temeljem clanka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uredenju {,,Na rodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), te Zaključka nacelnika Općine Kaptol, KLASA:350-02/18- 01/03, URBROJ: 2177/ 05-02-19-55, od 05. prosinca 2019. godine, Jedinstveni Upravni odjel Općine Kaptol,…

ODLUKA O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE III ID PPŽ I SPUO

ODLUKA O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE III ID PPŽ I SPUO

ODLUKU

o upucivanju Strateske studije utjecaja na okolis III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Pozesko-slavonske zupanije i prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana

Pozesko-slavonske zupanije na javnu raspravu

https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/161-strateska-procjena-iii-izmjene-i-dopune-prostornog-plana-pozesko-slavonske-zupa

DANI ARHITEKATA 3.0

DANI ARHITEKATA 3.0

U organizaciji Hrvatske komore arhitekata u Splitu je od 4. – 6. travnja ove godine održan trodnevni stručni skup Dani arhitekata 3.0., na kojem se našlo više od 550  arhitekata

JAVNA RASPRAVA O  Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk

JAVNA RASPRAVA O Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/2007, 38/2009, 55/2011, 90/2011, 50/2012, 55/2012), a vezano za odredbu članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17), Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja…

Održana radionica registar brownfield područja (HZPR)

Održana radionica registar brownfield područja (HZPR)

U organizaciji Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja – Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj (HZPR) 16. listopada 2018. održana je radionica uvođenja Registra Brownfield područja za prostor RH,

Edukacija 2018

Edukacija 2018

Predstavnici Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije treću godinu za redom bili su na skupnoj edukaciji šest JU Zavoda sa područja Slavonije (Vukovarsko–srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska i Sisačko-moslavačka) na temu uporabe informatičkih alata koje koristimo u svakodnevnom…

URBANA SANACIJA

URBANA SANACIJA

Pod pokroviteljstvom Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj organiziran je stručni skup pod nazivom
URBANA SANACIJA 26. rujna 2018. godine u Zagrebu Dvorana 1, Prisavlje 14, u prostorima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

OBAVIJEST O JAVNOJ RAPRAVI

OBAVIJEST O JAVNOJ RAPRAVI

Temeljem clanka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine", br. 153/13 i 65/17), te Zakljucka nacelnika Opcine Caglin Klasa:350-01/18- 01/2, Urbroj: 2177/03-03-18-1 od 29. sijecnja 2018. godine Jedinstveni Upravni odjel Opcine Caglin, kao Nositelj izrade dokumenta…

JAVNA RASPRAVA

JAVNA RASPRAVA

Temeljem clanka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine", br. 153/13 i 65/17), te Zakljucka gradonacelnika Grada Kutjeva Klasa: 350-01/15-01/05, Ur. broj: 2177/06-01-17-07, od 21. srpnja 2017. godine Jedinstveni Upravni odjel Grada Kutjeva, kao Nositelj izrade…

JAVNA RASPRAVA

JAVNA RASPRAVA

TEKSTUALNI I GRAFIČKI PRILOZI

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj153/13) i članka 54. Statuta Grada Pleternice („Službeno glasilo“ Grada Pleternice br.: 4/09., 02/13., 08/13. i 07/14.), Gradonačelnica Grada Pleternice objavljuje

                                                 JAVNU RASPRAVU

            o Prijedlogu VI.…

OBILAZNICA GRADA PLETERNICE

OBILAZNICA GRADA PLETERNICE

Dana 18. siječnja 2017. godine održat će se prva sjednica Stalnog Povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okoliš obilaznice Grada Pleternice. Studiju je izradila firma Oikon d.oo. Institut za primijenjenu ekologiju Zagreb, a nositelj zahvata su Hrvatske ceste, Zagreb.