Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

O Zavodu

Izradom ovog portala željeli smo prostorno-plansku dokumentaciju s područja cijele Požeško-slavonske županije, kao i druge relevantne materijale i djelatnosti Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije učiniti dostupnom široj stručnoj i civilnoj javnosti.

Namjera nam je da svim zainteresiranima ponudimo u svakom trenutku ažurne prostorno-planske podatke s područja Požeško-slavonske županije, što je ujedno i zakonska obveza koja proizlazi iz članka 31. – 35. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) sukladno kojima su Zavodi za prostorno uređenje podatke značajne za prostorno uređenje s kojima raspolažu dužni učiniti dostupnima putem informacijskog sustava. To znači prikupljanje podataka o postojećem stanju i korištenju prostora, prostornim planovima koji su na snazi, odnosno koji su prostorni planovi u tijeku izrade i u fazi donošenja, kakva je namjena prostora / površina, te o drugim uvjetima korištenja i zaštite prostora propisanih prostornim planovima, te njihovo objedinjavanje i objavljivanje).

Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije pristupio je i izradi informacijskog sustava/portala o prostorno-planskoj dokumentaciji na više razina počevši od Požeško-slavonske županije (PPŽ), preko Prostornih planova uređenja Gradova i Općina (PPUG/O), Generalnog urbanističkog plana (GUP), Urbanističkih planova uređenja (UPU) te Detaljnih planova uređenja (DPU).

Izradom ovog portala željeli smo da ponudimo široj stručnoj i civilnoj javnosti u svakom trenutku ažurne prostorno-planske podatke s područja cijele Požeško-slavonske županije.

Informacijski portal www.zpu-psz.hr prvenstveno je namijenjen građanima Požeško-slavonske županije ali i građanima RH, stručnim osobama iz oblasti urbanizma, arhitekture i građevinarstva, potencijalnim investitorima te općinskim, gradskim i županijskim službama.

Na ovim stranicama možete pronaći i ostale novosti i relevantne podatke o Zavodu za prostorno uređenje, njegovom radu, projektima te stanju u prostoru.