Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

Novosti

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

 Temeljem clanka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uredenju {,,Na rodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), te Zaključka nacelnika Općine Kaptol, KLASA:350-02/18- 01/03, URBROJ: 2177/ 05-02-19-55, od 05. prosinca 2019. godine, Jedinstveni Upravni odjel Općine Kaptol,…