Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

ODLUKA O DONOŠENJU III ID PROSTORNOG PLANA PLANA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 109. stavka 3. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i te članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,

36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 16. Statuta Požeško- slavonske županije ("Požeško-slavonski službeni glasnik" br. 1/13 i 2/18), Županijska skupština Požeško-slavonske županije na 10. Izvanrednoj sjednici održanoj 26. srpnja 2019. godine donijela je


                                                       ODLUKU

o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije

http://www.zpu-psz.hr/prostorni-planovi/zupanija/iii-id-ppz

Vezane fotografije

ODLUKA O DONOŠENJU III ID PROSTORNOG PLANA PLANA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE