Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

DANI ARHITEKATA 3.0

U organizaciji Hrvatske komore arhitekata u Splitu je od 4. – 6. travnja ove godine održan trodnevni stručni skup Dani arhitekata 3.0., na kojem se našlo više od 550  arhitekata. Na skupu su sudjelovale Gordana Boban i Renata Madunić – Hajek, ovlaštene arhitektice – urbanistice Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije te su nazočile stručnim i zanimljivim predavanjima, panelima, okruglim stolovima i radionicama, zajedno s brojnim strukovnim kolegama iz realnog sektora i prakse, predstavnicima Zavoda za prostorno uređenje drugih županija, predstavnicima Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša  i drugih institucija i službi.

Glavna tema trodnevnog skupa bila je javni prostor. O njemu su govorili brojni poznati arhitekti predstavljajući javne prostore hrvatskih i svjetskih gradova (Splita, Rijeke, Čakovca, Beča, Amsterdama i dr.), ali i svoje projekte preobrazbe pojedinih prostora.

Govorilo se o sociološkom značenju i planiranju javnog prostora u  javnom interesu, tranziciji i utjecaju politike na javni prostor, o povijesnom kontekstu javnog prostora, ali i potrebi kreiranja javnog prostora po mjeri čovjeka te sigurnosti u javnom prostoru.

U pozadini naslovne teme, raspravljalo se i o natječajima, cijenama, poslovnoj praksi i položaju arhitekata.

Veliki je interes sudionika izazvala druga važna tema na skupu, a to je tema zakonodavstva. Tako su prezentirani Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komorama arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, nakon čega je održan okrugli stol na istu temu.

U sklopu ovog bloka predavanja predstavljena je i digitalizacija cijelog procesa kroz ePlanove, e Dozvole, eArhivu, eGrađevinsku inspekciju i drugo. Važno je naglasiti da su svi sudionici imali priliku kroz dva dana posjetiti radionicu svih navedenih eAlata gdje su kroz demonstraturu istih od strane predstavnika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te u razgovoru s njima imali prilike steći osnovna znanja o korištenju te razjasniti nedoumice o novom sustavu.

Na skupu su dodijeljene i nagrade Hrvatske komore arhitekata za 2018. godinu.

Stručni skup Dani arhitekata 3.0 završen je zaključcima i Splitskom deklaracijom o javnom prostoru.

Vezane fotografije

DANI ARHITEKATA 3.0
DANI ARHITEKATA 3.0
DANI ARHITEKATA 3.0
DANI ARHITEKATA 3.0
DANI ARHITEKATA 3.0
DANI ARHITEKATA 3.0
DANI ARHITEKATA 3.0
DANI ARHITEKATA 3.0
DANI ARHITEKATA 3.0
DANI ARHITEKATA 3.0
DANI ARHITEKATA 3.0