Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

Prijedlog prostornog plana Parka prirode Papuk

Zakonom o proglašenju Parka prirode Papuk („Narodne novine“, broj 45/99), dio područja najznačajnije gore Slavonskog gorja – Papuk te dijela Krndije, u ukupnoj površini od 336 km2 (odnosno 343 km2 u HTRS96/TM), proglašen je Parkom prirode.

Prema Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18) pod kategorijom parka prirode podrazumijeva se „prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim i kulturno-povijesnim vrijednostima. Park prirode ima i znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu te rekreativnu namjenu. U parku prirode dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga“.

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=63838