Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

JAVNA RASPRAVA O Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk

KLASA: 350-01/18-01/662              

URBROJ: 531-01-18-4         

Zagreb, 6. studenoga 2018.               

 

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/2007, 38/2009, 55/2011, 90/2011, 50/2012, 55/2012), a vezano za odredbu članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17), Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavljuje

 

 

JAVNU RASPRAVU O

Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk

 

 

1. Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk provest će se u razdoblju od 19. studenog 2018. do 18. prosinca 2018. godine.

 

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je Javni uvid u Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Papuk,  svakim radnim danom na sljedećim lokacijama:

- u Zagrebu - u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike  Austrije  14.,  podrum velika dvorana,  u vremenu od  10.00 do 14.00 sati,

- u Velikoj - u prostoru Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika, Zvonimirova br.1a,   u vremenu od  08.00 do 14.00 sati,

- u Orahovici - u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, Franje   Gavrančića 6/1, soba br. 9.,  u vremenu od  08.00 do 14.00 sati.

Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Papuk te prateća dokumentacija, dostupni su javnosti na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja: www.mgipu.hr/default.aspx?id=44402.

 

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk održati će se prema slijedećem rasporedu:

- u utorak 27. studenog 2018. godine u Velikoj, u vijećnici Općine Velika, Zvonimirova   1a,  s  početkom u 11.00 sati,  i

- u srijedu 28. studenog 2018. godine u Orahovici, u Velikoj gradskoj vijećnici Grada  Orahovice, Trg pl. Mihalovića 1, s početkom u 11.00 sati.

Radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera prostornog plana, na javnom izlaganju sudjelovati će nositelj izrade, koordinator, odgovorni voditelj  i prema potrebi drugi stručnjaci koji sudjeluju u izradi prostornog plana.

 

4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Papuk mogu se upisivati u Knjigu primjedbi na mjestu održavanja javnog uvida za vrijeme njegova trajanja, dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili pisanim putem uputiti nositelju izrade – Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb, s naznakom: Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk, najkasnije do zaključenja javne rasprave 18. prosinca 2018. godine.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi te da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge čitljivo napisane dostave u roku određenom u ovoj objavi.

 

5. Istovremeno s postupkom javne rasprave na Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Papuk provodi se i postupak javne rasprave na Stratešku studiju utjecaja na okoliš  Prostornog plana Parka prirode Papuk sukladno posebnoj objavi.

Obavijest o održavanju javne rasprave, Strateška studija PP PP Papuk i Ne-tehnički sažetak, dostupni su javnosti na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja: www.mgipu.hr/default.aspx?id=44402.

 

 

 

MINISTAR

 

  Predrag Štromar

Vezane fotografije

JAVNA RASPRAVA O  Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk